PROJEKTUJEMY

 • obiekty małej architektury, detale
 • budynki gospodarcze, inwentarskie, garaże
 • budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne
 • pensjonaty i hotele
 • budynki handlowe i usługowe
 • budynki biurowe
 • budynki produkcyjne i magazynowe
 • obiekty sakralne
 • obiekty sportowe
 • budynki opieki zdrowotnej

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

 • inwentaryzacje
 • koncepcje architektoniczne
 • projekty architektoniczno-budowlane nowych budynków
 • projekty przebudowy obiektów istniejących
 • adaptacje projektów typowych
 • projekty rozbiórek
 • zmiany sposobu użytkowania obiektów
 • projekty małej architektury - ogrodzenia, nawierzchnie, pomnik
 • projekty kolorystyki i wykończenia elewacji
 • wizualizacje obiektów
 • audyty i świadectwa energetyczne

OBSŁUGA FORMALNA INWESTYCJI

 • wniosek o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • pozyskiwanie materiałów wyjściowych do projektowania - mapy, wypisy i wyrysy z rejestrów gruntów
 • uzgodnienia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej
 • zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
 • wniosek o pozwolenie na budowę
 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
 • opinie, orzeczenia i ekspertyzy budowlane
 • kosztorysowanie
 • nadzór nad realizacją inwestycji

KOSZTY I FORMA PŁATNOŚCI

Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie po rozmowach wstępnych z inwestorem.

Cena opracowania zależy od rodzaju usługi, zakresu prac oraz stopnia skomplikowania obiektu.

 

Preferowana forma płatności to gotówka lub przelew na konto.