Koncepcja rozbudowy budynku biurowego Media Expert w Złotowie - 2016