Termomodernizacja zespołu szkół podstawowych w Człuchowie (proj. dla pracowni Stefana Szczepańskiego)