Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Trawiastej w Charzykowych - projekt