Przebudowa budynku LOK na zespół budynków wielorodzinnych w Charzykowych