Koncepcja kolorystyki przychodni zdrowia przy ul. Kościerskiej - wariant I